โครงการ จำลองธุรกิจ “ไอติมสายรุ้ง”
  โครงการ เพิ่มพูนความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน
  โครงการ สอนน้องรักการออมเพื่อโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
  โครงการ ธุรกิจจำลอง”แซนด์วิชทอดกรอบเกล็ดขนมปัง”
  โครงการ ธุรกิจจำลองขนมข้าวต้มมัด
  โครงการ บัญชีครัวเรือน วิถีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิต
  โครงการ รู้จักใช้รู้จักจ่ายภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
  โครงการ ส่งเสริมความรู้เรื่องภาษีน่ารู้
  โครงการ Packageล้ำ บรรจุภัณฑ์เด่น
  โครงการ กระเป๋าสวยด้วย DIY  
  โครงการ ธุรกิจจำลองฮอทเค้กลูกเกด  
  โครงการ ลูกชุบหลากสีในบรรจุภัณฑ์สดใส  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน บริษัท ทาพาโก้ จำกัด  
  โครงการ การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การป้องกันและกำจัดไวรัสด้วยโปรแกรมกูไซต์
  โครงการ การสร้างและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอศรีราชา  
  โครงการ ผลิตสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ป้องไม่ป่อง ด้วยโปรแกรม adobe flash  
  โครงการ เผยแพร่ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เกี่ยวกับน้ำ”  
  โครงการ ภาพยนตร์เรื่องสั้น “รักในขอบเขต”  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวัยรุ่นไทยใส่ใจภัยทางเพศ  
  โครงการ สื่อการเรียนรู้นิทานธรรมะเรื่องบุญและบาป  
  โครงการ สื่อการเรียนรู้เรื่อง วิวัฒนาการของมนุษย์  
  โครงการ สื่อการสอน Learning Step Cover Dance  
  โครงการ สื่อการสอนสืบสานพระราชดำริ (ท้องถิ่น)  
  โครงการ สื่อนิทานสอนใจเรื่อง นกเจ้าเล่ห์  
  โครงการ Miss เครป
  โครงการ ลูกชิ้นนึ่ง F&A  
  โครงการ แซนวิช ไส้ยำสาหร่ายและปูอัด  
  โครงการ แซนวิชสลัดไข่ต้ม  
  โครงการ เต้าหู้นมสด  
  โครงการ น้ำดื่มสมุนไพร (Herb Bizi)  
  โครงการ น้ำเต้าหู้ เตาถ่าน  
  โครงการ น้ำปลาหวานโปรดปราน  
  โครงการ น้ำอัญชันเพื่อสุขภาพ  
  โครงการ บ้านยำ ยำ  
  โครงการ ปลาร้าสับทรงเครื่องสมุนไพร  
  โครงการ ปัง โรล เยิ้ม  
  โครงการ เยลลี่ผลไม้รวม  
  โครงการ ลูกชิ้นกรอบกระจาย  
  โครงการ วุ้นแฟนซี  
  โครงการ วุ้นแฟนซีนมสด  
  โครงการ สลัดโรลเพื่อสุขภาพ  
  โครงการ สี่จีบ  
 

โครงการ ไอติมหลอดสายปั่น

 
  โครงการ การจัดทำแผนธุรกิจ ร้าน Lan coffee
  โครงการ การจำลองธุรกิจ “ข้าวเหนียวหมู S&W”  
  โครงการ การดำเนินธุรกิจจำลองหมี่กรอบพอดีคำ  
  โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นไฮโซ  
  โครงการ การศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการเช่ารถตู้ หจก.12 ทรานสอปร์ท  
  โครงการ การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการแผนก X – Ray ของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
  โครงการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษให้ร้านกล้วยย่างแม่ลำเพย  
  โครงการ ธุรกิจจำลองชานมไข่มุกสด  
  โครงการ แผนธุรกิจครีมกันแดดคาเมร่า ซิลิโคน ซันสกรีน  
  โครงการ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Google – Site
  โครงการ ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพด้วยโปรแกรม google sites  
  โครงการ พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น  
  โครงการ ระบบจัดเก็บข้อมูลพนักงานบริษัท เชฟฟิลด์ ออฟชอร์ จำกัด  
  โครงการ ระบบเว็บไซต์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ สบู่สคับกาแฟขมิ้น  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอน วิชา การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนการใช้โปรแกรม Adobe PhotoShop CS6 เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Google-site  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวิชา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ Google-Site  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม ด้วยโปรแกรม Google-sites  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวิชาการขายเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Google sites  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Google – Site  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวิชาการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงด้วย Google-sites  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวิชาการผลิตงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น Adobe Flash Cs6  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ด้วย Google-sites  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ด้วยโปรแกรม google sites  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Google-sites  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยโปรแกรม google-sites  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานด้วยโปรแกรม Google-sites  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวิชาวัฒนธรรมอาเซียนด้วยโปรแกรม Google-sites  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโปรแกรม Google-sites  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวิชาหลักการขายด้วยโปรแกรม Googlr-sites  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศด้วยโปรแกรม Google-sites  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนวิชาอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจด้วยโปรแกรม Google-sites  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนสุภาษิต คำพังเพย  
  โครงการ สื่อการเรียนการสอนหลักการตลาดด้วยโปรแกรม Google sites  
  โครงการ สื่อการเรียนรู้วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยโปรแกรม Google sites  
  โครงการ หลักเศรษฐศาสตร์ Google-sites  
  โครงการ การขนส่งสินค้าด้วยรถเทเลอร์ของบริษัท Suzuyo Distribution Center จำกัด
  โครงการ การจัดส่งสินค้าชิ้นส่วนไก่CP ล่าช้า สายพัทยา-สัตหีบ  
  โครงการ การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บริการการสั่งสินค้าแบบส่งตรงเพื่อ บริษัทเดอะพิซ ซ่าคอมปะนี สาขาฮาเบอมอลล์ แหลมฉบัง  
  โครงการ การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บริการล้าง ซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ บริษัท TIPS จำกัด (ท่าเรือแหลมฉบัง B4)  
  โครงการ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าด้วยเทรลเลอร์เพื่อบริษัทกู้ดแพ็คมานูแฟคเจอริ่ง จำกัด  
  โครงการ การศึกษาปัญหาการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์บริษัท เลสชาโก้(ประเทศไทย)จำกัด  
  โครงการ การศึกษาปัญหาการจัดวางสินค้าในคลังสินค้าด้วยระบบ SAP (Systems, Applications and Products) เพื่อบริษัทซิเลซติกา ไทยแลนด์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
  โครงการ การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการการจัดเก็บสินค้า (ม้วนกระดาษ) ในคลังสินค้าบริษัท เอสไอจี คอมบิบล้อค จำกัด  
  โครงการ การศึกษาปัญหาน้ำหนักเกินของรถบรรทุกในการขนส่งสินค้า เพื่อบริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด  
  โครงการ การส่งเสริมการพัฒนาทักษะของพนักงานขับรถเทลเลอร์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อบริษัททรัพย์ฤทธิ์พรทรานสปอร์ตจำกัด  
  โครงการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมอเตอร์ไซต์รับจ้างในนิคมอุตสาหกรรม  
  โครงการ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
  โครงการ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารศรีราชา-นาเกลือ  
  โครงการ เพิ่มทักษะความรู้ในการใช้รถยก Forklift ให้กับพนักงานขับรถยก  
  โครงการ เรื่องการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเรื่องการนำเข้า-ส่งออกทางทะเลในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
  โครงการ ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน Repacking แผนก Warehouse Picking Department เพื่อบริษัท Kubota Precision Machinery Thailand (KPMT)  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการประกันภัยรถยนต์ เพื่อบริษัทสมาร์ทเคลมแอนด์ ลอว์จำกัด  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรับ-ฝากตู้คอนเทนเนอร์ ของบริษัท ไทยโบฮีเมียน โลจิสติกส์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรับ-ส่งพัสดุ จากสถานี ศรีราชา – หมอชิตของบริษัท ศรีราชา ทัวร์ จำกัด  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถทัวร์บริษัท รถรุ่งเรือง จำกัด  
  โครงการ ศึกษาปัญหาการRe-Work สินค้า (แปรงแต่งหน้า)  
  โครงการ ศึกษาปัญหาพิธีการในการนำเข้าสินค้า(ผลไม้ทางการเกษตร)เพื่อ บริษัท บี.บี โลจิสติกส์ ประเทศไทย จำกัด  
  โครงการ ศึกษาปัญหาระบบการบริหารจัดการ (เภสัชกร) กระจายสินค้า (ยา) เพื่อโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา  
 

โครงการ ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาการประสานงานของแผนกสง่ออกของ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อตุสาหกรรม จำกัด

 
  โครงการ สร้างศูนย์การเรียนรู้รูปแบบโมเดลจำลองเรื่องการขนส่งทางโลจิสติกส์เพื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา  
  โครงการ ปัจจัยที่มีผลในการเลือกรถยนต์ยี่ห้อต่างๆของพนักงานมิตซูบิชิ มอเตอร์ประเทศไทยจำกัด  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ห้องพัก บี แอนด์ บี ฮัท รีสอร์ท แหลมเสด็จ  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประมาณวัตถุดิบ(น้ำมัน)เพื่อการบริหารจัดการต่อการจัดจำหน่ายให้ลูกค้าของบริษัท ซุปเปอร์ เค พาวเวอร์ จำกัด มหาชน  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ(แผนกห้องคลอด)โรงพยาบาลวิภาราม  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเดินรถโดยสาร (รถตู้) สายแหลมฉบัง-หมอชิต  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้รับ-ส่งพนักงานของ บริษัท พรแม่ย่า จำกัด  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานต่อการใช้บริการรถรับ-ส่ง พนักงานสายนิคมพัฒนา –ระยอง ของ บริษัท ซูมิโตโม่รับเบอร์ไทยแลนด์ (จำกัด)  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจด้านการจัดส่งสินค้า (ข้าวสาร) ร้านเทพประทานค้าส่ง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าของบริษัท ช.มงคลทรัพย์ ซีแอล จำกัด  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจในขั้นตอนการให้บริการลูกค้าและการบริการหลังการขายของบริษัทอีซูซุตะวันออกชลบุรีจำกัด  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บริการ การขนส่งบรรจุภัณฑ์ เพื่อบริษัท นิมิ เวิลด์ แพ็ค  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บริการการขนส่งพัสดุสิ่งของศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสาร สายเหนือ อ่าวอุดม – เชียงราย เพื่อบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด สาขาอ่าวอุดม  
  โครงการ ศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บริการสวนสาธารณะเทศบาลเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
  โครงการ ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัท เครน เวิล์ด ไวล์ โลจิสติกส์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
  โครงการ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งานบริการไปรษณีย์ไทย  
  โครงการ ศึกษาปัญหาการขนส่งสินค้าล่าช้า ( ชุดสายไฟประกอบรถยนต์ ) ของ บริษัทไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด ( มหาชน )  
  โครงการ ศึกษาปัญหาการจัดเก็บสินค้าภายในคลังเก็บสินค้าของบริษัท สยาม ไทเซอิอินดัสตรี้ จำกัด  
  โครงการ ศึกษาปัญหาการจัดวางสินค้า (ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์) ในคลังสินค้า  
  โครงการ ศึกษาปัญหาการจัดส่งอุปกรณ์ประดับยนต์ล่าช้า เพื่อบริษัทมิตรยนต์ พัทยา  
  โครงการ ศึกษาปัญหาการบริหารงานจัดวางสินค้า (ถังสี) ในคลังสินค้าเพื่อบริษัท Crane จำกัด  
  โครงการ ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการคลังสินค้าของ บริษัท โกลบิซเวนเจอร์ จำกัด  
  โครงการ ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการคลังสินค้า(อะไหล่รถหัวลาก) เพื่อบริษัท ศักดิ์ดา เอสซี เซอร์วิส จำกัด  
  โครงการ ศึกษาปัญหาการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า (ท่อแอร์รถยนต์) ด้วยรถบรรทุก10ล้อเพื่อ บริษัท ชาตรีโบลว์ ประเทศไทย จำกัด  
  โครงการ ศึกษาปัญหาการวางระบบจัดซื้อตู้คอนเทรนเนอร์ เพื่อ บริษัท นกเซอร์วิส จำกัด  
  โครงการ ศึกษาปัญหาและขั้นตอนกระบวนการผลิต บริษัท ไทยโยอิ จำกัด  
  โครงการ ศึกษาปัญหาสินค้าขาดสต็อกของบริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด  
  โครงการ ส่งเสริมทักษะด้านการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในสายงานการผลิตของ บริษัทยูชิน(ประเทศไทย) จำกัด  
  งานวิจัย การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการร้านชาพะยอม (นิคมอุสาหกรรมปิ่นทอง)
  งานวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงานเพื่อ บริษัท ENGIE SERVICES THAILAND  
  งานวิจัย การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้รถ Cart Rack เพื่อการจัดเก็บอุปกรณ์การ Test งานบริษัท celestica thailand จำกัด  
  งานวิจัย การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกช่องทางการเดินทางของพนักงานบริษัท ไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)เพื่อผู้ประกอบการรถโดยสาร เขตศรีราชา  
  งานวิจัย การศึกษาปัญหาน้ำหนักเกินของรถบรรทุกในการขนส่งสินค้าเพื่อบริษัทอาร์.ซีเค รุ่งเจริญ จำกัด  
  งานวิจัย โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อบริษัท เอ็นที เออิมิทซุ(ประเทสไทยจำกัด)  
  งานวิจัย โครงการศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการโรงอาหารของวิทยาลัยเทคโลยีศรีราชา  
  งานวิจัย โครงการศึกษาปัญหาการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัท อัลพลา ไฮเทค จำกัด