๐ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ๐

 ปฏิทินสำหรับนักศึกษาใหม่ 1/60


ปฏิทินการรับเงินอุดหนุน สำหรับนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

โดยแบ่งวันและเวลาตามระดับชั้น ดังนี้

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ อาทิเช่น เครื่องแบบ ชุดนักศึกษา/พละ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ฟรี!

สำคัญ:: อย่าลืมพกบัตรประชาชนมาด้วยนะครับ เริ่มเวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

เตรีมตัวก่อนเปิดเทอม กับค่ายสานสัมพันธ์น้องใหม่!!! เฉพาะนักศึกษาภาคเช้า ระดับ ปวช./ปวส.

ในวันที่ 24-25 พ.ค. ณ หอประชุมฟ้า-ขาว (เช้า เย็นกลับ ไม่ค้างคืนนะครับ) สวมใส่ชุดพละ/กิจกรรม