๐ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ๐

 ตารางสอบกลางภาค_นักศึกษาภาควันอาทิตย์ 1/60


http://www.technosriracha.ac.th/admin/core/File/699.pdf?ge=view&gen_lang=290717025152&lang=