๐ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ๐

 ด่วน!! เปิดรายวิชาบล็อคคอร์ส


นักศึกษาที่ต้องการ เรียนเก็บวิชา

1.      การบัญชี ต้นทุน 2

2.      การควบคุมตรวจสอบภายใน

3.      การบัญชีชั้นสูง  2

4.      การบัญชีชั้นกลาง 1

5.      การบัญชีชั้นกลาง 2

 

ให้มายื่นคำร้องขอเรียน Summer ในวันที่  19  เมษายน  2558  เวลา 10.00- 11.00 น เท่านั้น

ถ้าไม่ครบ 15 คน  ไม่เปิดสอนค่ะ

 

วิชาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1

วิชาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2

วิชาญี่ปุ่นเบื้องต้น

วิชาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

 

ให้มายื่นคำร้องขอเรียน Summer ในวันที่  19  เมษายน  2558  เวลา 10.00- 11.00 น เท่านั้น

ถ้าไม่ครบ 15 คน  ไม่เปิดสอนค่ะ

 

วิชาโครงการบัญชี (ปวส.)

 

ให้มายื่นคำร้องขอเรียน Summer ในวันที่  19  เมษายน  2558  เวลา 10.00- 11.00 น เท่านั้น

ถ้าไม่ครบ 15 คน  ไม่เปิดสอนค่ะ

 

แล้วจะแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ 20 เมษายน 2558