๐ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ๐

 การฝึกงาน ปวช.3 และ ปวส.2


เริ่มขึ้นแล้ว 5 ม.ค. - 11 มี.ค. 58 ประสบการณ์การทำงานจริง ฝึกอาชีพจริงในนิคมอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ เพื่อแสดงศักยภาพ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา