๐ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ๐

 พร้อมหรือยัง? กับการสอบ V-Net


              กำหนดการจัดการทดสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 09.30 – 15.00 น. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้ที่ "มุมดาวน์โหลด" จากเว็บของวิทยาลัยฯ