๐ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ๐

 งานประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559