๐ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ๐

 



การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29 กลุ่มภาคกลาง