๐ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ๐

 กำหนดการตรวจสอบผลการเรียนของ ปวช.3 และ ปวส.2