๐ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ๐

 ประเมินครูผู้สอน [คลิ๊ก]


ขั้นตอนการเข้าประเมิน

1. เข้าใช้งานการประเมินด้วย Google Chome

2. เข้าไปหน้าเว็บไซต์วิทยาลัย www.technosriracha.ac.th

3. ทำการประเมินครูผู้สอนตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้