๐ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ๐

 บัญชีการออม


https://drive.google.com/file/d/0B2BmYsQcOVREcEoxRzAzSWZaQkk/view?usp=sharing