วิสัยทัศน์
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นหน่วยงานนที่ให้การการส่งเสริมสนับสนุน บริหารและจัดการเพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพในการเพิ่มศักยภาพ การผลิตกำลังคนและบริการชุมชน ให้สอดคล้องกับการแผนพัฒนาของวิทยาลัย
  • นายรัญญะปรัชญ์ แก้วบังวัน
    (หัวหน้าหน่วยงาน)
ติดต่อ
12/19 หมู่ที่ 2 Cholburi, Chon Buri, Thailand โทร 099 193 4989 www.technosriracha.ac.th