ยุทธศาสตร์
  1. การสร้างศักยภาพและความสามารถการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

  2. การส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  3. การส่งเสริมการบูรณาการความรู้กับการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

  4. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมาเชื่อมโยงตามสาขาวิชาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • นายรัญญะปรัชญ์ แก้วบังวัน
    (หัวหน้าหน่วยงาน)
ติดต่อ
12/19 หมู่ที่ 2 Cholburi, Chon Buri, Thailand โทร 099 193 4989 www.technosriracha.ac.th