ชีวิตในวิทยาลัย
วิทยาลัยทคโนโลยีศรีราชา มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพ ทั้งเชิงวิชาการและปฏิบัติการ มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคม
การสำเร็จการศีกษา
การสำเร็จการศีกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา นักเรียนนักศีกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
การกีฬา

ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือน้ำใจนักกีฬา
กีฬาเป็นอะไรที่เหมือนกับธุรกิจที่คุณนึกออก มีการฝึกอบรมตามด้วยการแข่งขันและมีผู้ชนะและผู้แพ้ซึ่งทั้งหมดหมุนรอบความรักและการทำงานหนัก 

ทำไมควรเลือกเรา ?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing
ครูมืออาชีพ
ครู คณาจารย์แต่ละสาขามีความเชี่ยวชาญชำนาญในการให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม และนักศึกษาสามารถความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
การทดสอบออนไลน์
การทดสอบออนไลน์ เนื่องในสถานะการโควิด-19 ทางวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานะการโควิด-19 อยู่เสมอ
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • 100%
 • 90%
 • 80%
 • 70%
 • 60%
 • 50%
 • 40%
 • 30%
 • 20%
 • 10%
 • 0%
 •  
  การบัญชี
 •  
  การตลาด
 •  
  เทคโนโลยีฯ
 •  
  โลจิสติกส์
 •  
  ช่างยนต์
 •  
  ช่างไฟฟ้ากำลัง

2567

จำนวนนักศึกษา

12

หลักสูตร

36756

ชั่วโมงเรียน

15045

ศิษย์เก่า

กิจกรรมของเรา

"...............ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในรั่วฟ้าขาว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา.....................''
Lorem ipsum dolor sit amet constur adipisicing elit, sed do eiusmtempor incid et dolore magna aliqu enim minim veniam quis nostrud exercittion

หลักสูตรของเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
การบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เทคโนโนยีธุรกิจดิจิทัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
การตลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ช่างยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
โลจิสติกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สมัครเรียน

Contact Us
Feel free to contact us if you have any questions
Image

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาและรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย
ดร.หนึ่งฤทัย  อินทเศียร

ดร.หนึ่งฤทัย อินทเศียร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
Edward Moore

Edward Moore

Doctor of Science
Nicholas Taylor

Nicholas Taylor

The Master of Economics
Patrick Williams

Patrick Williams

Doctorate Math
Ryker Karlsson

Ryker Karlsson

The Master of Art
Image
Image
Image
Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusm temp
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing

Subscribe
For Latest Update