ชีวิตในวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพ ทั้งเชิงวิชาการและปฏิบัติการ มีวิสัยทัศน์คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม
การสำเร็จการศึกษา
การสำเร็จจากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา นักเรียน นิสิต นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
การกีฬา

ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ นำ้ใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นทีม

ทำไมถึงเลือกพวกเรา ?

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา มุ่งพัฒนาบุคคลในมีศักยภาพ
ทั้งเชิงวิชาการและปฏิบัติการ ผู้เรียนจะต้องมีความรู้คู่คุณธรรม
ครูมืออาชีพ

ครู คณาจารย์แต่ละสาขามีความเชี่ยวชาญชำนาญในการให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรม จริยธรรมและนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้.

การเรียนออนไลน์และการทดสอบออนไลน์
การทดสอบออนไลน์ เนื่องในสถานะการโควิด-19 ทางวิทยาลัยมีมาตรการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานะการโควิด-19 อยู่เสมอ
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • 100%
 • 90%
 • 80%
 • 70%
 • 60%
 • 50%
 • 40%
 • 30%
 • 20%
 • 10%
 • 0%
 •  
  ช่างไฟฟ้ากำลัง
 •  
  การตลาด
 •  
  ช่างยนต์
 •  
  การบัญชี
 •  
  เทคโนโลยีฯ
 •  
  โลจิสติกส์

15500

นักเรียนที่มีความสุข

12

หลักสูตร

36756

ชั่วโมงเรียน

15045

ศิษย์เก่า

ผลงานของเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา มุ่งพัฒนาบุคคลในมีศักยภาพทั้งเชิงวิชาการและปฏิบัติการ
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้คู่คุณธรรม
Image

หลักสูตรของเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
การบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
การตลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ช่างยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
โลจิสติกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ใบเสนอราคา

Contact Us
Feel free to contact us if you have any questions
Image

คณะผู้บริหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา มุ่งพัฒนาบุคคลในมีศักยภาพทั้งเชิงวิชาการและปฏิบัติการ
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้คู่คุณธรรม
ดร.หนึ่งฤทัย อินทเศียร

ดร.หนึ่งฤทัย อินทเศียร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
มณเฑียรทิพย์ พุทธตรัส

มณเฑียรทิพย์ พุทธตรัส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
จุฑามาส เซี่ยมอวยไชย

จุฑามาส เซี่ยมอวยไชย

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สุรีพร อ่อนแย้ม

สุรีพร อ่อนแย้ม

รองผู้อำนวยกาาฝ่ายวิชาการ
บุญนภัส รินทร์คำ

บุญนภัส รินทร์คำ

รองผู้อำนวยกาาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
Image
Image
Image
Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามและอัพเดทข่าววิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา ได้ผ่านทางเว็บวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
เว็บเพจวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา

ติดตาม
เพื่ออัพข่าวสาร ล่าสุด

ข้อมูลสำหรับ

ภาพทั้งหมดใช้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณจะได้รับภาพสาธิตพร้อม QuickStart pack นอกจากนี้ภาพสาธิตทั้งหมดยังรวบรวมจาก Unsplash หากคุณต้องการใช้สิ่งเหล่านี้คุณอาจต้องให้เครดิตที่จำเป็น โปรดไปที่ Unsplash เพื่อดูรายละเอียด

รูปถ่าย