ครู คณาจารย์ที่ยอดเยี่ยมของวิทยาลัยของเรา

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusm temp
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing
Edward Moore

Edward Moore

Doctor of Science
Allen Parker

Allen Parker

Doctor of Science
Sam K. Burs

Sam K. Burs

Doctor of Philosophy
Nicholas Taylor

Nicholas Taylor

The Master of Economics
Laura Bush

Laura Bush

The Master of Economics
Nadezhda Marlon

Nadezhda Marlon

The Master of Oriental Studies
Patrick Williams

Patrick Williams

Doctorate Math
Sheryl Sandberg

Sheryl Sandberg

Doctorate Math
Chris Evans

Chris Evans

Doctorate Computer Science
Ryker Karlsson

Ryker Karlsson

The Master of Art
Magsalena Donowan

Magsalena Donowan

The Master of Mathematics
Adam Karlsson

Adam Karlsson

Doctor of Economics